vrijdag, 28. april 2006 - 21:04

Leerlingenvervoer via bij PZN en DVG

Breda

Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan de Tilburgse vervoermaatschappijen PZN en DVG het schoolvervoer van kinderen naar diverse locaties voor speciaal (basis)onderwijs verzorgen. Tot eind juli van dit jaar verzorgt Connexxion in opdracht van de gemeente het vervoer van leerlingen van het speciaal (basis)onderwijs en regelt het zwem- en gymnastiekvervoer. Het vervoerscontract met de firma Connexxion eindigt per 31 juli 2006.

Burgemeester en wethouders van Breda hebben besloten op grond van Europese regelgevingcontracten en de Europese aanbestedingsprocedure ,met deze firma’s tot en met juli 2009 af te sluiten.

PZN zorgt voor het taxivervoer van leerlingen naar school en weer terug, de firma DVG neemt het (besloten) busvervoer en het zwem- en gymnastiekvervoer voor haar rekening.

Negen schoolbussen en ongeveer tachtig achtpersoons taxibusjes gaan dagelijks ongeveer 1.000 leerlingen van en naar de scholen voor speciaal (basis)onderwijs vervoeren. Er zal veel aandacht zijn voor de begeleiding van de kinderen.
De vervoerders gaan werken met strakke vervoersschema's om de leerlingen ’s ochtends op tijd naar school en ’s middags weer op tijd naar huis te brengen.
Provincie:
Tag(s):