woensdag, 1. februari 2006 - 16:32

Leerwerkproject 'huishoudelijke dienstverlening' gestart

Heerenveen

FourstaR reïntegratie service en Hulp in Huis zijn het leerwerkproject ‘huishoudelijke dienstverlening’ gestart. Het project is gericht op mensen die in een verzorgend beroep willen werken, maar daarvoor nog geen opleiding hebben. Deelnemers krijgen een opleiding en een arbeidsovereenkomst aangeboden.

Het leerwerkproject is gestart om mensen die een uitkering krijgen een kans op de arbeidsmarkt te bieden. Het project is een initiatief van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Heerenveen en reïntegratiebureau FourstaR.

Hulp in Huis, onderdeel van thuiszorgorganisatie Zorggarant, biedt de deelnemers een opleiding. De opleiding duurt drie maanden. Als de opleiding met goed gevolg is afgerond, volgt een arbeidscontract voor minimaal 6 maanden.

Uit een inventarisatie bij Werk en Inkomen is gebleken dat ondermeer alleenstaande moeders moeite hebben om te reïntegreren in het arbeidsproces. Hiervoor zijn verschillende oorzaken te benoemen, zoals een passende opleiding of de beschikbaarheid van kinderopvang. Om deze drempel te verlagen, is Werk en Inkomen tegelijkertijd bezig om kinderopvang beter te organiseren.

De eerste groep deelnemers aan het leerwerkproject ‘huishoudelijke dienstverlening’ is begonnen in januari 2006. Deze groep bestaat uit vier personen. Naar verwachting zal in augustus 2006 een tweede groep deelnemers met de opleiding beginnen. Deze groep zal bestaan uit vijf personen. Aan het eind van 2006 wordt geëvalueerd wat de resultaten van het leerwerkproject zijn.

De afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Heerenveen heeft als doel om naast dit project nog meer werkzoekenden aan een baan in de zorg te helpen. Dit vindt plaats via de reeds bestaande reguliere trajecten.
Provincie:
Tag(s):