donderdag, 14. september 2006 - 12:50

Leeuwarden

De door burgemeester Dales verstuurde mail aan de sportschool directie:

Geachte heer Vissering,
Uw 'ludieke actie', waarbij delen van de stad volgeplakt en bestrooid zijn met posters met mijn afbeelding roept bij mij gemengde gevoelens op. Ik heb voldoende gevoel voor humor om te kunnen lachen om de achterliggende gedachte en de gekozen aanpak. Dat u er kennelijk van uitgaat dat van het gebruik van mijn portret een wervende kracht uitoefent op uw potentiële klantenkring beschouw ik als een compliment. De positieve woorden die u in de toelichtende brief bezigt over mijn bestuurlijke optreden steek ik ook graag in mijn zak. Tot zover de vrolijke kant.

Zou u een instelling met een louter idëëel doel geweest zijn dan zou ik het daar wellicht bij gelaten hebben. Maar u bent een commercieel bedrijf dat gebruik maakt van een methode voor het trekken van aandacht die je wel vaker ziet. Je doet iets wat eigenlijk niet kan, de pers pakt het op en u heeft wat u wilt. De schapen van Skarsterlân waren daarvan ook een goed voorbeeld, wat mij betreft zelfs het beste wat ik in jaren op dit vlak gezien heb. Het leuke daarvan was vooral dat er geen rotzooi werd gemaakt en geen materiële schade werd aangericht. Het was heel dicht aanschuren tegen wat wet en lokale regelgeving mogelijk maakt dan wel verbiedt. Helaas is dat bij uw actie niet het geval en om die reden ben ik er minder enthousiast over. Er zit niets anders op dan, waar die actie overtreding van (milieu- en andere) regelgeving heeft meegebracht, daar op de gebruikelijke wijze naar te handelen. Ik heb begrepen dat daarover inmiddels met u contact is geweest. Waar u mij niet alleen 'energiek, fit en voortvarend' noemt, maar ook 'kundig en daadkrachtig' kan ik mij niet anders voorstellen dan dat u deze aanpak kunt waarderen.

Ik ga niet in op uw aanbod een goed doel voor te dragen voor een bijdrage van 2500 euro. Daarmee zou ik immers impliciet uw actie in positieve zin sanctioneren. Waar u zelf ook al suggereert dat bedrag naar de CliniClowns te laten gaan zou ik zeggen: maak het onmiddellijk naar die stichting over, zodat uw actie uiteindelijk toch ook nog met een vreugdevol resultaat zal eindigen.

Ik wens u succes met uw zaken.

Met vriendelijke groeten,
Geert Dales
Provincie:
Tag(s):