donderdag, 19. oktober 2006 - 10:55

Leeuwarden koploper in duurzaamheid

Leeuwarden

Leeuwarden is één van de duurzaamste gemeenten van Nederland. De gemeente is zeer actief op gebieden als energiebesparing, waterbeleid, jongerenbeleid en duurzame inkoop.

Op het onderdeel duurzaam inkopen staat Leeuwarden op de derde plaats van de Duurzaamheidsmeter en behoort daarmee tot de koplopers in Nederland. Leeuwarden is een stad die rekening houdt met de toekomst.

De Duurzaamheidsmeter is een meetinstrument voor lokale duurzaamheid. Gemeenten doen mee op basis van vrijwilligheid. In 2006 zijn gegevens verzameld van ca. 150 gemeenten. In 2005 stond Leeuwarden op de tiende plaats, nu staat de Friese hoofdstad op nummer drie.

De Duurzaamheidsmeter bestaat uit vragenlijsten over ondernemingsbeleid, internationaal- en sociaal beleid, klimaat en water. Dit jaar is voor het eerst ook gekeken naar het kantine- en het inkoopbeleid van gemeenten.
Op dat punt doet de gemeente Leeuwarden het uitstekend. Ze neemt de derde plaats in op de ranglijst van duurzaam inkopen. Tilburg staat op nummer één, Ede en Alkmaar delen de tweede plaats.

Wethouder Yvonne Bleize (Milieu en Duurzaamheid) vindt de derde plaats op de Duurzaamheidsmeter een plaats om trots op te zijn. “Leeuwarden heeft vijf jaar geleden bewust de omslag gemaakt van milieubeleid naar duurzaamheidsbeleid. Want duurzaamheid is veel meer dan milieubeleid. Wij willen ervoor zorgen dat Leeuwarden een stad blijft waar haar inwoners ook in de toekomst van kunnen genieten. Een mooie, bruisende, ondernemende en duurzame stad. Dat doen we door economie, natuur en milieu en de kwaliteit van de gemeenschap met elkaar te verbinden. Daar werken we voortdurend aan. En met succes: Leeuwarden is nu één van de koplopers in duurzaamheid. Het is hier dus heel goed wonen, werken en genieten.�

In het Duurzaamheidsplan 2006-2009 heeft Leeuwarden de afspraak gemaakt in alle beleid rekening te houden met People, Planet en Profit: de sociale-, ecologische- en economische pijlers van duurzaamheid. Mens, natuur en economie moeten met elkaar in evenwicht zijn en evenveel aandacht krijgen.
Dit jaar maakt Leeuwarden bijvoorbeeld veel werk van jeugdbeleid en criminaliteitspreventie, ondersteuning van vrijwilligerswerk, afvalvermindering, de invoering van alternatieve brandstoffen voor auto’s en de verbetering van de waterhuishouding.

Ook is de gemeente bezig om processen van duurzame inkoop te verbeteren. Bij aanbestedingen wordt al rekening gehouden met de eisen van duurzaamheid, maar dit moet in de hele keten van leveranciers en producenten worden volgehouden en bewaakt.

Interessant is dat de Friese hoofdstad deze zomer ook hoog scoorde op de Elsevier-ranglijst van beste Nederlandse gemeenten: op plaats 11.
In deze ranglijst wordt gekeken naar de kwaliteit van het woongebied, de aanwezigheid van scholen en winkels, de beschikbaarheid van zorg, veiligheid, bereikbaarheid, mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding en het sociale klimaat.
Provincie:
Tag(s):