vrijdag, 1. september 2006 - 10:15

Leeuwarden krijgt twee miljoen euro voor project Doen!

Leeuwarden

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft twee miljoen euro ter beschikking gesteld aan de gemeente Leeuwarden om haar plan voor ‘sociale herovering’ uit te voeren. Leeuwarden heeft dit plan ingediend onder de naam Doen! Voormalig minister Pechtold nodigde twaalf gemeenten uit om plannen in te dienen.

Doen! is gericht op de wijken Tjerk Hiddes, Cambuursterhoek, Vlietzone, Heechterp, Schieringen, Schepenbuurt en Wielenpôlle. Deze wijken zijn gekozen omdat daar bijvoorbeeld sprake is van een hoge werkloosheid.

Het plan is niet volledig uitgewerkt ingediend. De gemeente Leeuwarden vindt namelijk dat sociale herovering alleen mogelijk is, als je dat vanaf de start samen met de betrokken bewoners doet. Daarom zullen bewoners de concrete invulling van het plan voor hun rekening nemen.

Het plan geeft wel de kaders aan: Meedoen, Samen doen, Zelf doen. Er moeten concrete, zichtbare resultaten geboekt gaan worden. En er moet sprake zijn van verbinding aan bestaande middelen en aan partijen die in de wijk actief zijn (woningcorporaties, welzijnsinstellingen, kerkelijke instellingen, scholen, bedrijven).

De gemeente Leeuwarden gaat het project zelf trekken en er staat een kleine projectgroep klaar om aan de slag te gaan. Wethouder Roel Sluiter fungeert als bestuurlijk coördinator.

Doen! loopt tot 1 januari 2008, dus moet er in korte tijd veel werk worden verzet. Daarom zullen er al in de komende weken informatiebijeenkomsten zijn voor de bewonersorganisaties en voor de professionals in de wijken.
Provincie:
Tag(s):