dinsdag, 3. oktober 2006 - 15:33

Leeuwarden laat integriteit leven

Leeuwarden

Het college van burgemeeste en wethouders heeft een onafhankelijk onderzoek laten instellen naar het integriteitsbeleid van de gemeente Leeuwarden door prof.dr. J.H.J. van de Heuvel, verbonden aan de onderzoeksgroep Integriteit van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam.

In het rapport wordt een samenhangen­de analyse van het integriteitsbeleid van de gemeente Leeuwarden uitgevoerd. Het rapport “Zo zijn onze mores� bevat twee hoofdconclusies:

- het integriteitsbeleid van de gemeente Leeuwarden is prima op orde;

- het integriteitsbesef van de gemeente Leeuwarden kan nog beter.

Het rapport past in de lijn die het college voorstaat; integriteit moet ‘van het papier worden afgehaald’ door er actief over te discussiëren en mee om te gaan.

Een aantal zaken dat bijvoorbeeld al wordt ingevoerd is het afleggen van de ambtseed of belofte, en het expliciet aandacht besteden aan integriteit in het kader van de werving en selectie van (tijdelijk) personeel.

Ook zullen buitenlandse reizen van het college en ambtenaren op de gemeentelijke website worden gemeld en wordt een commissie Integriteit ingesteld die toezicht houdt op het integriteitsbeleid.
Provincie:
Tag(s):