donderdag, 19. januari 2006 - 14:55

Leeuwarden wordt afgescheept met een boemelverbinding naar het Westen

Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden en de Provincie Friesland vinden het onaanvaardbaar dat de nieuwe dienstregeling van de NS in 2007 negatief uitpakt voor de bereikbaarheid van Leeuwarden. De NS heeft plannen gepresenteerd waarbij de bestaande intercityverbinding met de Randstad wordt omgezet in een stoptrein.

Gemeente en Provincie zullen alles in het werk stellen om de huidige dienstregeling (ieder uur: een intercity en een stoptreinverbinding) te handhaven vanwege de cruciale verbinding van/naar de hoofdstad van Friesland. De nieuwe dienstregeling betekent dat reizigers van en naar de grootste stad van Friesland altijd tien minuten langer over hun reis doen.

‘De plannen van de NS komen er op neer dat Leeuwarden – als economische motor van Friesland met dagelijks 50.000 forensen – wordt afgescheept met een boemelverbinding naar het westen. We zullen alles in het werk stellen om de NS te overtuigen van nut en noodzaak van een snelle verbinding met de Randstad’, zegt wethouder Marga Waanders van Verkeer en Vervoer. Zij zal met Gedeputeerde Baas overleg voeren over te ondernemen acties omdat de NS in eerdere overleggen met de provincie heeft uitgesproken dat de huidige dienstregeling ongewijzigd blijft wanneer het effect op de aansluitingen negatief uitpakt.
Provincie:
Tag(s):