maandag, 14. augustus 2006 - 20:13

Leger en politie samen in nieuw anti-terreurteam

Driebergen

Maandag is in Driebergen het nieuwe anti-terreurteam het DSI van start gegaan. Met de oprichting van deze Dienst Speciale Interventies is Nederland weer beter voorbereid op terroristische of andere gewelddadige acties. Dat zei minister Johan Remkes in Driebergen bij gelegenheid van de oprichting van de Dienst Speciale Interventies (DSI).

De DSI valt als dienst binnen de organisatie van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Zij heeft tot taak, onder alle omstandigheden, verdachten van terroristische misdrijven of grof geweld, aan te houden, tegen te houden of in het uiterste geval, uit te schakelen.

Remkes: 'Met de speciale dienst gaan het leger en de landelijke politiediensten voor het eerst samen een interventie-eenheid vormen. Deze zal worden ingezet bij anti-terreuracties en in de strijd tegen de zware misdaad.'

De DSI maakt daarnaast, samen met de Unit Interventie van het korps Mariniers en de Arrestatie en Ondersteuningseenheden (AOE's) van de politie en de Koninklijke Marechausssee, deel uit van het stelsel van speciale eenheden. De DSI is een overkoepelende eenheid binnen dat stelsel. Wanneer één of meer speciale eenheden daadwerkelijk worden ingezet voor terrorismebestrijding of de aanpak van grof geweld, gebeurt dat onder de vlag van de DSI en voert het hoofd van de DSI het bevel.
Provincie:
Tag(s):