zaterdag, 15. juli 2006 - 11:54

Legergroen is nu politieblauw

Vanaf vrijdag 14 juli 2006 zijn in Flevoland 22 net afgestudeerde politiemedewerkers op straat te vinden. Zij staan samen met de rest van het Flevolandse politiekorps voor veiligheid. Vrijdagochtend kregen zij hun diploma’s van de Amsterdamse faculteit Algemene Politiekunde uitgereikt. Vier uit de groep zijn afkomstig van Defensie.

Zij zijn de eersten uit de Defensiegroep die in Flevoland als politiemedewerker aan de slag gaan. De politie is tevreden met deze extra versterking op straat, maar is nog wel op zoek naar nieuwe medewerkers, vooral voor de noodhulp.

Ondanks de personeelsstop mocht Politie Flevoland in 2004 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 50 voormalig Defensiemedewerkers binnenhalen. Het korps had namelijk dringend versterking nodig. De meesten begonnen met de politieopleiding om (allround) politiemedewerker te worden; een aantal kwam meteen in dienst bij ondersteunde afdelingen zoals Arrestantenverzorging en Meldkamer.

Afgelopen vrijdag studeerden de eerste ex-Defensiemedewerkers af. De vier zijn opgeleid om op straat te surveilleren. De rest van de Defensiegroep volgt de langere opleiding voor allround politiemedewerker van vier jaar. Verder kregen 18 andere studenten van Politie Flevoland hun politiediploma.

Hiervan zijn twee ook surveillant, 15 allround politiemedewerkers en drie politiemedewerkers. De politiemedewerkers zetten zich, net zoals de surveillanten, ook op straat in voor veiligheid. De allrounders zijn breder opgeleid, kunnen problemen en criminaliteitstrends op straat signaleren en zoeken samen met andere veiligheidspartners naar oplossingen.

Tijdens de diploma-uitreiking gaf waarnemend korpschef Wim Kleinhuis de nieuwe medewerkers de volgende boodschap mee: “Ken jij de burger en de burger kent jou, dan kun je de kwaliteit van de leefbaarheid in de samenleving vergroten.�

Inmiddels is de personeelsstop bij het korps Flevoland opgeheven en mogen vacatures opgevuld worden. De politie is vooral op zoek naar politiemedewerkers voor de noodhulp. Zo hield zij deze week een wervingsactie in Lelystad. Geïnteresseerden kunnen zich bij de afdeling Werving melden (via telefoonnummer 0900-8844).

Mensen die nog geen politiediploma PK3 hebben, krijgen een opleiding van drie jaar. Na 1,5 jaar werken de studenten al meer dan 30% van hun tijd in de noodhulp. Zo doen zij ervaring op en dragen meteen bij aan een veilig Flevoland.
Provincie:
Tag(s):