vrijdag, 21. juli 2006 - 10:02

Legionella-bacterie in woningen

Utrecht

De watertemperatuur van de koudwaterleiding in een complex woningen van de Utrechtse corporatie Bo-Ex is te hoog. Het gaat om 207 woningen in de Amstelstraat e.o. in Rivierenwijk in Utrecht. Bij een steekproef is in een tweetal woningen de legionellabacterie aangetroffen. Corporatie Bo-Ex heeft in samenspraak met waterbedrijf Hydron Midden-Nederland, en de GG & GD Utrecht maatregelen genomen om de watertemperatuur te verlagen en de kans op besmetting te beheersen. Tot nu toe zijn geen gevallen van legionellabesmetting onder de bewoners van het complex bekend.

Afgelopen woensdag is uit laboratoriumonderzoek van waterbedrijf Hydron Midden-Nederland gebleken dat in twee woningen de legionellabacterie is aangetroffen in de koudwaterleiding. Het gaat om woningen waar al langere tijd problemen zijn met warmte en vochtige lucht, die de woningen binnendringt vanuit kruipruimte onder begane grondvloer. Het gaat om 207 woningen (176 huur- en 31 koopwoningen) in Amstelstraat e.o. die in 1999 zijn opgeleverd.

Inmiddels is door het door de corporatie ingeschakelde advies- en ingenieursbureau Tauw vastgesteld dat regenwater in de kruipruimte onder deze woningen niet weg kan door een ondoordringbare kleilaag van enkele meters dik. Geconstateerd is dat dit regenwater opgewarmd wordt door de buizen van de stadsverwarming die in dit complex onder de woningen doorlopen. Op zijn beurt verwarmt dit verwarmde regenwater de koudwaterleiding onder de woningen. Onlangs heeft Hydron Midden-Nederland in vier woningen een steekproef genomen. Gebleken is dat de temperatuur van het water uit de koudwaterkraan langdurig hoger was dan 25° Celsius. Standaardprocedure in dergelijke gevallen is dat de waterkwaliteit onderzocht wordt. Afgelopen woensdag is uit de resultaten van het laboratoriumonderzoek gebleken dat het leidingwater in twee van de onderzochte woningen een vorm van legionellabacteriën bevat.
Provincie:
Tag(s):