dinsdag, 7. maart 2006 - 9:49

Legionella boven normwaarde

Barneveld

Na een reguliere controle van doucheruimtes in een aantal gemeentelijke gebouwen, bleek dat één locatie boven de gestelde normwaarden voor de concentratie van de Legionella-bacterie uitkomt. Het betreft de douche- en kleedruimten van de Mixed Hockeyclub Barneveld (MHCB) aan de Wethouder Rebellaan te Barneveld.

Uit voorzorg worden alle ruimtes afgesloten en gereinigd. Vertegenwoordigers van de gebruikersgroepen zijn door de gemeente op de hoogte gesteld. Na controle kunnen de mensen de doucheruimten op zijn vroegst op 24 maart weer in gebruik nemen. Tot die tijd kan de hockeyclub gebruik maken van de faciliteiten van de Oosterboshal.

De gemeente Barneveld heeft voor het preventief tegengaan van een te hoge Legionella concentratie in waterinstallaties van doucheruimtes bij gemeentelijke gebouwen een logboek legionella preventie opgesteld. Dit betekent dat onder meer dat leidingen regelmatig worden geïnspecteerd en worden doorgespoeld.

Daarnaast vindt ook regelmatig een meting plaats waarin de concentratie aan Legionella wordt gemeten. Het Ministerie van VROM hanteert daarvoor normwaarden. Als de meet-waarden daarboven uitkomen, is het standaard dat uit voorzorg de waterleidinginstallatie wordt gereinigd.

De gemeente Barneveld heeft een vertegenwoordiger van de gebruikersgroep persoonlijk op de hoogte gesteld. Daarnaast informeert zij alle gebruikers via de media en website. Mensen met klachten kunnen bij hun huisarts terecht.

Mensen die algemene informatie willen hebben over de gezond-heidseffecten van Legionella, kunnen contact op nemen met Hulpverlening Gelderland Midden, afdeling infectieziekten, tel. (026) 377 33 44.
Provincie:
Tag(s):