zaterdag, 15. april 2006 - 12:23

Legionella in bestuursvleugel gemeente

Breda

Bij de gemeente Breda is in de leidingen van de doucheruimte in de bestuursvleugel en in de wastafelkraan van de EHBO- annex kolfkamer de legionellabacterie aangetroffen.
Uit voorzorg heeft de gemeente Breda deze ruimtes gesloten. Onderzoeksinstituut Technolab heeft meegedeeld dat de besmetting geen risico’s voor de gezondheid oplevert. Het instituut controleert periodiek de tappunten van de waterleidingen in het stadskantoor op eventuele bacteriologische besmetting.

De gemeente heeft maatregelen genomen om de besmetting te verwijderen. Het onderzoeksinstituut zal op donderdag 20 april opnieuw monsters nemen. De besmette ruimtes blijven gesloten totdat uit de monsters blijkt dat de legionella verdwenen is.

Alle medewerkers die gebruik hebben gemaakt van de genoemde ruimtes zijn geïnformeerd. De overige medewerkers zijn via de interne mail op de hoogte gesteld.
Provincie:
Tag(s):