zondag, 11. juni 2006 - 11:24

Lekkage bij chemiebdrijf Solvay voorbij

Herten

De lekkage die zondagochtend bij het chemiebedrijf Solvay in Herten is ontstaan is voorbij.
Door de lekkage van azijnzuur ontstond er stankoverlast die in de richting van Linne merkbaar was. Er is geen gevaar geweest voor de gezondheid, zo meldt de woordvoerder van de Sector Veiligheid Noord- en Midden-Limburg.

Oorzaak van de stankoverlast was de zelfontleding bij circa 60 vaten perazijn. Dit is waarschijnlijk ontstaan door verontreiniging in combinatie met de hoge temperatuur. Hierdoor kwam er een azijnlucht vrij die in de omgeving goed te ruiken was. Uit metingen van de brandweer bleek de vrijgekomen azijnlucht niet schadelijk te zijn voor de gezondheid.

De brandweer heeft samen met medewerkers van het chemiebedrijf een waterscherm rondom de vaten geplaatst en deze gekoeld met water. Vervolgens zijn de vaten geleegd in een calamiteitenbassin van Solvay. Omdat er hogere concentraties van azijnzuur tijdens dit proces konden vrijkomen, moest het recreatieverkeer rondom Solvay tijdelijk stilgelegd. Dit hield in dat de Maas tussen de stuw van Linne, Sluis Linne en de Oolderplas is ontruimd. De wandel en fietspaden werden uit voorzorg afgesloten.

Rond 15.00 uur waren de vaten geleegd en konden de afzettingen worden opgeheven.
Provincie:
Tag(s):