donderdag, 24. augustus 2006 - 10:56

Letselschade sneller af te handelen

Den Haag

Partijen in ernstige letsel- en overlijdensschadezaken kunnen tussentijds naar de rechter als hun zaak door onenigheid over een deelgeschil is vastgelopen. Een rechterlijke uitspraak stelt partijen weer in staat de schade zelf verder af te handelen. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Donner dat hij donderdag voor advies naar verschillende instanties heeft gestuurd.

De afhandeling van letsel- en overlijdensschade (personenschade) is ingewikkeld en tijdrovend. Partijen kunnen verdeeld raken door belangentegenstellingen, juridische implicaties en de veelal kwetsbare positie van de benadeelde.

Vaak moeten deskundigen worden ingeschakeld. De kans bestaat dat partijen de kern van de zaak uit het oog
verliezen. Met als gevolg dat de verhoudingen verharden en de afwikkeling van de schade op zich laat wachten.

Minister Donner wil die onnodige vertraging voorkomen door partijen een eenvoudige en snelle toegang tot de rechter te bieden om een uitspraak te verkrijgen over het deelgeschil. Is daarover duidelijkheid, dan kunnen partijen verder met de onderlinge regeling van de schade. Slagen partijen er met behulp van deze nieuwe deelgeschilprocedure niet in om de schade af te wikkelen, dan kunnen zij alsnog de gehele
zaak in een bodemprocedure aan de rechter voorleggen.

Het voorstel van de bewindsman sluit aan bij de maatschappelijke en politieke wens om de
buitengerechtelijke afhandeling van personenschade te verbeteren.
Provincie:
Tag(s):