woensdag, 25. oktober 2006 - 13:55

Lichte groei aantal huishoudens in Hoogezand

Hoogezand-Sappemeer

In 2006 is het aantal huishoudens in de gemeente Hoogezand-Sappemeer met ongeveer 50 huishoudens toegenomen.
Deze groei hangt samen met een verwachte toename van de woningvoorraad met 25 woningen en met een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. In de jaren 2007 en 2008 zal de groei van het aantal huishoudens groter zijn. Dit heeft vooral te maken met de voortgang van het gemeentelijke woningbouwprogramma.

In 2007 bedraagt de uitbreiding van de woningvoorraad ongeveer 105 woningen en in 2008 ongeveer 290 woningen. Net als in voorgaande jaren kan de gemeente vanaf 2007 weer de trend van een groeiend inwonertal oppakken. Dit jaar is dat nog niet het geval en komt de gemeente vermoedelijk uit op een lichte daling van het aantal inwoners.

In 2006 telt de nieuwbouw ongeveer 120 woningen. Daarnaast worden ongeveer 125 woningen gesloopt. De woningtoename komt daarmee uit op 25. Deze geringe toename is een belangrijke verklaring voor de lichte groei van het aantal huishoudens. Het beeld van lichte groei is echter een tijdelijk beeld. Veel vervangende nieuwbouw voor de sloop in 2006 wordt in de komende jaren gerealiseerd. Opgeteld bij de woningen die in uitbreidingsprojecten worden gebouwd, zal het aantal woningen in de komende jaren aanzienlijk toenemen.

In 2006 heeft de gemeente waarschijnlijk een negatief migratiesaldo. Dit verlies doet zich vooral voor in de leeftijdscategorie 18-24 jaar. Het gaat dan vooral om inwonende kinderen die het huis verlaten. Dit heeft echter nauwelijks invloed op het aantal huishoudens. Een kind vertrekt maar het huishouden blijft. Traditioneel vertrekken relatief veel inwonende kinderen naar de stad Groningen. Redenen zijn dan vaak studie, werk, het voorzieningenniveau en het uitgaansleven in de stad. Het vertrek van jongeren naar een grotere stad past in het landelijke beeld. Vooral in de goedkope woningvoorraad vindt een kwaliteitsslag plaats. Veel vervangende nieuwbouw voor sloop in 2006 wordt in 2007 en 2008 weer teruggebouwd. Deze nieuwbouw en de verhuisbewegingen die ermee samenhangen, trekken in de komende jaren naar verwachting ook weer meer jongeren aan.
Provincie:
Tag(s):