donderdag, 21. september 2006 - 20:30

LINKER succesvol op negen basisscholen

Zeeland

“Als jij poppie baasje doet, dan krijg je niet veel vriendjes!�
Deze uitspraak hoorde directeur Piet Soffers van de Sint Anthonius basisschool in Oud Vossemeer op het schoolplein. Zijn school heeft meegedaan met het project LINKER.De positieve resultaten zijn inmiddels merkbaar op de scholen.

In het project werken het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland en de GGD-Zeeland samen met de school en de ouders in de preventieve aanpak van gedragsproblemen bij jonge kinderen.

In Zeeland hebben negen scholen in het primair onderwijs deelgenomen aan het project. Het succes is toe te schrijven aan de nauwe samenwerking, ontstaan tussen medewerkers van het RPCZ en de GGD die zich met de preventieve aanpak op het kind zelf richten, maar ook op de leerkrachten en op de ouders. De uitspraak van het kindje op het schoolplein is dan ook een tastbaar resultaat van de sociale vaardigheidstraining in de klas.

Afgelopen twee jaar heeft het project LINKER een geïntegreerde samenwerking tot stand gebracht ter preventie van gedragsproblemen bij jonge kinderen, om te voorkomen dat kinderen die het nu moeilijk hebben op latere leeftijd in grotere problemen komen.

Het project wordt ondersteund door Euregio Scheldemond en betreft een samenwerkingsverband tussen de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland.

Op 15 november worden de ervaringen met het project gepresenteerd op het LINKER-CONGRES in Gent. Het congres wordt geopend door prof. Dr. Kees van der Wolf, lector gedragsproblemen, die ingaat op de ecologische benadering van gedrags-problemen. Daarna zullen de betrokken organisaties hun ervaringen in de praktijk toelichten. Ook als scholen niet aan het project hebben deelgenomen is het interessant om kennis te nemen van deze werkwijze. Men is dan ook hartelijk welkom op 15 november.
Provincie:
Tag(s):