woensdag, 21. juni 2006 - 13:32

Lobby autofabrikanten bedreigt keuzevrijheid

Amsterdam

De keuzevrijheid van de consument staat op het spel. En duizenden bedrijven die betrokken zijn bij reparatie en onderhoud van voertuigen dreigen de dupe te worden van verkeerde keuzes van leden van het Europarlement. De ANWB dringt er bij de Nederlandse Euro-parlementariërs op aan, enkele amendementen op de voorstellen van de Europese Commissie niet te steunen. De voorstellen regelen een vrije toegangkelijkheid van de technische informatie die nodig is voor reparatie en onderhoud van voertuigen. Maar enkele amendenten zijn erop gericht de toegankelijkheid te beperken

Het Europees Parlement moet binnenkort besluiten over de Euro 5 Verordening. Deze verplicht autofabrikanten om technische informatie over auto’s op een gestan-daardiseerde manier ter beschikking te stellen. Reparatiebedrijven zoals ‘universeel garages’, testinstituten, de Wegenwacht en fabrikanten van onderdelen en diagnose-apparatuur hebben de informatie nodig om op een onafhankelijke manier hun werk te doen voor de consument.

Om hun eigen dealernetwerk te bevoordelen proberen autofabrikanten een vrije toegankelijkheid van technische informatie te voorkomen; recent onderzoek door de Europese Commissie bevestigt dat.

Door amendementen van diverse parlementariërs dreigt nu een verslechtering ten opzichte van de huidige regelgeving (Euro 4 Verordening). Deze is dankzij forse inspanningen van ANWB en haar zusterclubs totstandgekomen, waarbij voortdurend moest worden gestreden tegen de sterke lobby van de autofabrikanten.

De ANWB en haar zusterclubs doen er ook nu weer alles aan om de belangen van de consument op dit punt veilig te stellen en te verbeteren.
Categorie:
Tag(s):