dinsdag, 29. augustus 2006 - 8:44

Locatie nieuw bedrijventerrein Winterswijk

Winterswijk

Het college van B&W heeft vorige week een besluit genomen over locaties voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen in Winterswijk. Hierbij stelt het college de gemeenteraad voor om de in de visie Wonen en Werken en het Masterplan neergelegde keuze voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein aan de Noordwestzijde van de kern (Noordwest, ook wel Arrisveld genoemd) te heroverwegen en daarbij de ontwikkeling van een bedrijventerrein aan de westzijde van de kern (Tuunterveld) opnieuw in overweging te nemen.

In september zal de gemeenteraad zich hier over buigen. Wanneer de Raad conform voorstel besluit, wordt in het najaar een nieuwe visie ontwikkeld voor de locaties Tuunterveld en Noordwest waarbij de bedrijfsontwikkeling op de locatie Noordwest wordt beperkt tot het voormalige Coberco-terrein. Wanneer de visies concreet zijn uitgewerkt zal een inspraakavond worden georganiseerd.
Provincie:
Tag(s):