donderdag, 31. augustus 2006 - 18:42

Logeervoorziening voor autistische jongeren

Baexem

Er komt een speciaal ingerichte logeervoorziening voor jongeren uit heel Limburg met een autistische of ADHD aanverwante stoornis. Mede door een provinciale bijdrage van € 15.000,- is het mogelijk deze opvang te realiseren in zorgboerderij ‘Hoeve de Kaolder’ te Baexem.

Voor deze categorie kinderen moet de inrichting ‘prikkelarm’ en veilig zijn. Er kunnen straks maximaal 5 kinderen tegelijk logeren in ‘Hoeve de Kaolder’.

In Limburg bestaat een grote groep mensen met autistische (40 op de 10.000) en ADHD aanverwante (3 op de 100) stoornissen. Het grootste deel van deze groep, in het bijzonder jongeren, woont in een voorziening die niet aansluit op hun zorgvraag. Omdat deze jongeren moeite hebben met het verwerken van externe prikkels zijn zij gebaat bij een veilige prikkelarme omgeving. Deze omgeving kan in het huidige (vaak grootschalige) voorzieningenaanbod niet gegeven worden, waardoor de klachten zoals agressief gedrag kunnen toenemen.

Veel ouders laten hun kind zolang mogelijk thuis wonen, vooral omdat het voorzieningenaanbod voor deze groep jongeren niet voldoende is. Bij de ouders kan dit leiden tot overbelasting en soms onhoudbare situaties. Een tijdelijke logeermogelijkheid biedt dan uitkomst. In Limburg bestaat er geen logeeropvang voor deze groep kinderen met autistische/ ADHD aanverwante stoornissen. De geplande logeerfunctie van zorgboerderij ‘De Kaolder’ biedt kinderen en ouders bij een onhoudbare situatie (crisissituaties) directe hulp, waardoor escalatie in de thuissituatie voorkomen wordt. Tijdens hun verblijf krijgen jongeren, in een sociaal veilige en geborgen omgeving, vaardigheden aangeleerd waarmee hun zelfredzaamheid op lange termijn kan worden vergroot.

De totale kosten van het project bedragen € 40.000,-, waarvan zorgboerderij ‘De Kaolder’ zelf € 15.000,- bijdraagt. De overige kosten worden gedragen door ‘Smart Homes’ dat de technische voorzieningen levert om de omgeving prikkelarm te maken.
Provincie:
Tag(s):