vrijdag, 1. september 2006 - 9:43

Logistiek park in oksel A16-A17

Regio

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant vinden dat de toekomstige vraag naar bedrijventerreinen, specifiek 150 hectare netto voor grootschalige logistiek, gesitueerd moet worden in de zogenoemde oksel van de A16 en A17.

Daarom zal een Strategische Milieu Beoordeling (SMB) worden opgesteld die te zijner tijd zal leiden tot nieuwe besluitvorming in het kader van het Streekplan. Het huidige bedrijventerrein Moerdijk kan de behoefte aan zware industrie, chemie en procesindustrie maar grotendeels opvangen. Dit hebben GS besloten. Daarmee verdwijnt het oorspronkelijke voornemen om een nieuw bedrijventerrein van circa 600 hectare aan te leggen (Moerdijkse Hoek) naar de achtergrond.

Het college is van mening dat het Shell-terrein gebruikt moet worden voor chemie en industrie. Het terrein bij de Roode Vaart blijft voor de lange termijn een strategische reserve voor kade- en havengerelateerde bedrijven. Voor het gebied tussen de kern Klundert, Zevenbergen en Moerdijk wordt met het oog op een duurzaamheidbenadering een integrale gebiedsvisie opgesteld. Dit staat in het voorstel dat nu aan Provinciale Staten van Noord-Brabant wordt toegestuurd. De commissie Moerdijkse Hoek vergadert hier op 5 september over. Op 29 september kunnen Provinciale Staten zich hierover uitspreken.
Provincie:
Tag(s):