woensdag, 18. januari 2006 - 17:18

Lokale partijen worden gepromoot

Den Haag

Onlangs zijn de leden van de VPPG benaderd met de vraag mee te denken over de invulling van een filmpje om lokale partijen te promoten. Veel lokale partijen hebben hierop gereageerd door hun belangrijkste standpunten kenbaar te maken.

Nu zijn er een televisie- en een radiospotje gemaakt - door Stug Promotions - waarin meerdere lokale partijen en meerdere standpunten van lokale partijen langskomen. Tussendoor leggen Martin van Meurs, Herman Jansen, Myriam Schut en Jasmijn Miete uit waarom het zo belangrijk is dat bij de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart aanstaande, gestemd wordt op een lokale partij.

Via de OSF is geld beschikbaar gekomen voor het maken van landelijke Tv-spotjes en radio-uitzendingen voor de lokale partijen. De lokale partijen hebben geen landelijke subsidie-mogelijkheden om mee te doen met 'zendtijd voor politieke partijen', zoals de landelijke partijen dat doen. Ze hebben ook geen Jan Peter Balkenende om het verkiezingsstartschot voor de komende gemeenteraadsverkiezingen te geven. Hoezo Balkenende? Is die dan verkiesbaar?

Er zijn CDA-afdelingen die hem liever niet zien omdat ze op hun eigen daden in de eigen gemeente afgerekend willen worden. Landelijke kopstukken hebben hun agenda voor Den Haag drie weken voor de gemeenteraadsverkiezingen leeg gemaakt om hun partijgenoten in het land bij te staan met de verkiezingscampagne, verklaarde minister Kamp onlangs voor de radio. Maar of dat altijd ook als steun wordt ervaren is nog maar de vraag.

Wel wordt er ook deze keer meer dan ooit subsidie van de landelijke partijkassen gebruikt om reclame te maken voor de eigen partij op plaatselijk niveau. Dit dankzij de nieuwe Wet subsidiëring landelijke politieke partijen. De lokale partijen moeten het zonder deze geldbron doen. In de Tweede Kamer werd dit als ongelijkheid erkend. Een voorstel van Nisco Dubbelboer van de PvdA om ook subsidie voor lokale partijen beschikbaar te stellen via hun landelijke organisaties zoals de VPPG haalde het niet.
.
De OSF (Onafhankelijke Senaats Fractie) heeft 1 senator (de heer Hendrik ten Hoeve uit Friesland) in de Eerste Kamer. Deze zit daar namens alle onafhankelijke provinciale partijen. Er is landelijk goed contact en overleg tussen de OSF en de VPPG. De VPPG is het overlegplatform van en voor de lokale partijen in Nederland.

Omdat de OSF in de Eerste Kamer zit, krijgt zij wel subsidie die (net als bij de landelijke politieke partijen) ook gebruikt mag worden voor verkiezingsactiviteiten.

De VPPG heeft hiervoor Martin van Meurs (Pro Arnhem), Herman Jansen (VPPG en Sterk Meppel), Myriam Schut (Sterk Meppel) en Jasmijn Miete (VPPG en Leefbaar Purmerend 2001) benaderd met het verzoek mee te werken aan een TV uitzending om de mensen in het land te overtuigen om op een lokale partij te stemmen in hun eigen gemeente. Daarnaast is er een radioprogramma gemaakt van 10 minuten.

Tijdstippen:
dinsdag 17 januari op TV om 14.00 uur op Nederland 1
woensdag 18 januari op TV om 17.50 op Nederland 2
woensdag 18 januari op radio 747 AM van 18.50 tot 19.00 uur
maandag 30 januari op TV om 17.50 op Nederland 2
woensdag 1 februari op radio 747 AM van 18.50 tot 19.00 uur
Provincie:
Tag(s):