dinsdag, 16. mei 2006 - 14:01

Losser bouwt in vijf jaar ten minste 500 woningen

Losser

De gemeente Losser en de provincie Overijssel hebben met elkaar afspraken gemaakt over de toekomstige woningbouw in de gemeente Losser. Gedeputeerde Rietkerk heeft vrijdagochtend 12 mei met de wethouders Winkelman en van den Bos een convenant ondertekend waarin prestatieafspraken voor de woningbouw zijn vastgelegd.

De woningvraag vanuit de bevolking van Losser staat daarbij centraal. Omdat er de laatste jaren weinig is gebouwd willen de gemeente en provincie een forse impuls geven aan de woningbouw, zodat de ontstane wachtlijsten zo snel mogelijk worden weggewerkt.

In de kern Losser zijn de plannen ’t Rot, voormalige melkfabriek Dinkelland, De Gaffel, ’t Zijland en De Saller 2 de belangrijkste locaties. In Overdinkel zal vooral worden gebouwd in het plan Weverstraat/Pastoor van Laakstraat en de Troelstrastraat. De provincie en de gemeente willen samen bereiken dat in de tweede helft van 2007 de eerste woningen hier in aanbouw worden genomen.

In 2006 zal er regionaal woningmarktonderzoek worden verricht. Voor Losser zal er een extra verdiepingsslag plaatsvinden zodat in 2007 een nieuwe woonvisie kan worden vastgesteld.

De gemeente en provincie zullen verder overleggen hoe de provincie in de komende tijd de ontwikkelingen rond wonen/zorg verder kan ondersteunen. Jaarlijks zullen provincie en gemeente ambtelijk en bestuurlijk overleg voeren over de voortgang van de afspraken.
Provincie:
Tag(s):