maandag, 2. oktober 2006 - 15:59

Loverboyproject in Groningen van start

Groningen

Vanaf 2 oktober is er een speciale informatievoorziening over loverboys in de gemeente Groningen. Bij het Informatiecentrum Gezondheid kunnen professionals zoals leerkrachten en hulpverleners en jongeren en ouders terecht voor informatie, advies en verwijzingen. Het starten van de informatievoorziening is een van de vijf maatregelen van het project ‘Boze wolven en kleine meisjes’. Het project richt zich op het terugdringen van jeugdprostitutieproblematiek waaronder het loverboys fenomeen.

Het project ‘Boze wolven en kleine meisjes’ kent behalve het instellen van een punt waar informatie gehaald kan worden nog vier andere maatregelen. Het instellen van een coördinatiegroep met daarin deelnemers van MJD, politie, voortgezet onderwijs, jeugdzorg en BASE groep heeft tot doel om gesignaleerde knelpunten in de keten van hulpverlening op te lossen. Verder is er aandacht voor preventieactiviteiten. Zo wordt in een bestaand voorlichtingsprogramma rond seksualiteit speciale aandacht geschonken aan de loverboys problematiek.

Om de signalering bij professionals op scholen, binnen hulpverlening, jongerenwerk en bij politie op een hoger plan te brengen worden er bijscholingen georganiseerd. Tenslotte zijn er twee brochures ontwikkeld. Een voor (potentiële) slachtoffers met informatie waar zij terecht kunnen voor vragen en hulp. De andere brochure richt zich op (potentiële) signaleerders op onder andere scholen en jongerencentra.

Na aanhoudende signalen over de loverboysproblematiek is in de gemeente Groningen besloten het fenomeen seksueel geweld en misbruik op te nemen in het gezondheidsbeleid. Gezien het versnipperde aanbod en geconstateerde lacunes hebben de GGD en Regiopolitie besloten de aanpak van het probleem een extra impuls te geven. Een werkconferentie in het najaar van 2005 heeft geleid tot de bovenvermelde vijf maatregelen.
Provincie:
Tag(s):