dinsdag, 30. mei 2006 - 11:31

Luchtzuiverend geluidsscherm ontwikkeld

Amsterdam

Advies- en ingenieursbureau Tauw heeft een geluidsscherm in ontwikkeling dat naast de normale geluidsreductie ook stikstofoxide (NO2) uit uitlaatgassen verregaand kan reduceren, naast een vermindering van fijnstof. Deze ontwikkeling vindt plaats in samenwerking met producent Holland Scherm.

De normale geluidsreductie blijft bestaan, de luchtzuiverende werking wordt aan het scherm toegevoegd. Laboratoriumproeven wijzen uit dat het gebruikte materiaal de hoeveelheid NO2 die het scherm passeert, door middel van een chemische reactie vrijwel volledig afvangt. Dit geldt in zekere mate ook voor fijnstof. Regenbuien of sproeiers spoelen het materiaal weer schoon, waarbij het aflopende water opgevangen en gezuiverd wordt. De werking van het scherm is hiermee blijvend gegarandeerd.

Het toegepaste principe maakt gebruik van beschikbare reststoffen die op deze manier zeer nuttig worden hergebruikt. Tauw en Holland Scherm achten de testresultaten dermate positief dat zij dit principe op praktijkschaal willen gaan toepassen.
Categorie:
Tag(s):