woensdag, 25. oktober 2006 - 14:13

"Luxe verzuim" onderzocht

Hengelo

De leerplichtambtenaren van de gemeente Hengelo hebben een verrassingsbezoek gebracht aan de Willemschool en de Bataafse Kamp. Doel van het bezoek was om bij het begin van de herfstvakantie te onderzoeken of er sprake was van 'luxe verzuim'. Vlak voor de vakantie houden ouders hun kinderen soms thuis om eerder met vakantie te kunnen gaan.

Ondanks het feit dat het bezoek voor de schooldirecties een complete verrassing was, werden de leerplichtambtenaren bij beide scholen hartelijk ontvangen. Ze kregen alle medewerking bij de toegang tot de klassen, maar ook tot alle faciliteiten en gegevens uit de schooladministratie om de afwezige leerlingen of hun ouders te kunnen bellen of te bezoeken.

Op de Willemschool bleken alle 150 kinderen aanwezig, met uitzondering van een leerling die ziek was en een leerling die met toestemming afwezig was. Bij de Bataafse Kamp bleken 36 van de 1100 leerlingen afwezig. De leerplichtambtenaren gaan in al deze gevallen na, waardoor dit verzuim wordt veroorzaakt.

Daarvoor worden de leerlingen, of de ouders van de leerlingen, gebeld. In één geval was tijdens het gesprek tussen de leerplichtambtenaar en de ouder via de mobiele telefoon het 'luxe verzuim' wel duidelijk. Op de achtergrond was te horen dat passagiers voor een vlucht werden verzocht op tijd naar een bepaalde gate te gaan.

Indien de kinderen werkelijk ongeoorloofd afwezig zijn, en niet ziek of met toestemming afwezig, kunnen de ouders van deze kinderen een brief van de leerplichtambtenaar tegemoet zien. In die brief worden ze uitgenodigd voor het afleggen van een verklaring voor het opmaken van een proces verbaal.
Provincie:
Tag(s):