donderdag, 9. februari 2006 - 17:27

Maastricht en Den Bosch willen Unesco-status

Maastricht

Maastricht en ‘s-Hertogenbosch willen aansluiten bij een Franse aanvraag van de UNESCO-status van 19 vestingsteden in Frankrijk, België en Nederland. Deze vestingsteden zijn een samenwerkingsverband aangegaan onder de naam Septentrion. Doel is behoud en versterking van de gemeenschappelijke culturele en historische identiteit van deze vestingsteden

De UNESCO-status wordt aangevraagd door Frankrijk bij het Werelderfgoed Centrum in Parijs. De Franse, Waalse en Vlaamse Unesco-vertegenwoordigers ondersteunen inmiddels deze kandidaatstelling. Instemming van de Nederlandse regering voor deze internationale aanvraag is onontbeerlijk. Er wordt de komende tijd overleg gevoerd met het ministerie van OCW om de kandidaatstelling te ondersteunen.

De steden die samenwerken in het Septentrionproject hebben veel gemeenschappelijke historische componenten. Ook zijn veelal dezelfde architecten als adviseur of ontwerper actief geweest zoals Vauban, Stevin en Van Coehoorn. De steden liggen aan weerszijden van de Nederlands/Franse taalgrens en daardoor hebben ze de cultuur van elkaar sterk beïnvloed.
De steden werken samen aan een uniform digitaal informatiesysteem en wisselen informatie uit over behoud van hun historisch bezit. Septentrion is een project dat door het Europese
subsidiefonds wordt ondersteund met een bijdrage van 15 miljoen euro.

In zowel Maastricht als ‘s-Hertogenbosch zijn belangrijke delen van vestingwerken bewaard gebleven. In Maastricht is dat Fort St. Pieter op de St. Pietersberg. Met een financiële bijdrage uit Septentrion is in ’s-Hertogenbosch de restauratie van de Vestingwerken uitgevoerd, waarbij bijzondere beschermde muurflora gespaard is.

Voor zowel Maastricht als Den Bosch is de samenwerking in dit internationale samenwerkingstraject een erkenning van het historisch belang van deze vestingsteden. Het verwerven van deze UNESCO-status zou de bekroning zijn van de internationale waardering.

In Maastricht vindt op donderdag 9 februari een bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van de vestingsteden om het belang van de Nederlandse aansluiting bij de Franse aanvraag te onderstrepen.
Provincie:
Tag(s):