woensdag, 15. februari 2006 - 12:14

Maastricht ontloopt stijging werkeloosheid

Maastricht

Eind januari maakte CWI de werkloosheidcijfers voor Limburg bekend. Strekking was dat de werkloosheid in Limburg met 2,6% was gestegen, terwijl in de meeste provincies de werkloosheid daalde. Het werkloosheidspercentage in Limburg is 11,1% tegenover een landelijk percentage van 8,9 procent.

CWI maakte daarbij een onderscheid tussen Noord- en Midden Limburg enerzijds en Zuid-Limburg anderzijds. Deze laatste kwam niet goed uit de bus. In Noord en Midden-Limburg daalde het aantal niet werkende werkzoekenden, terwijl dit in Zuid-Limburg steeg. De werkgelegenheid in Noord en Midden-Limburg daalde minder dan in Zuid-Limburg. De minder gunstige ontwikkeling van de werkloosheid in Zuid-Limburg is met name te wijten aan het verlies van arbeidsplaatsen in de industrie.

De cijfers van Maastricht zijn een positieve uitzondering in Zuid-Limburg. Het aantal niet-werkende werkzoekenden is in Maastricht met 1,8% gedaald ten opzichte van december 2004. In absolute aantallen daalde dit cijfer van 7.201 personen naar 7.072. Daar komt bij dat de gemeente erin is geslaagd om ook niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden, zoals herintreders, te bemiddelen naar werk. Met het convenant ‘herintredende vrouwen’ hebben gemeente en CWI 100 vrouwen weten te plaatsen in met name de horeca, detailhandel en administratieve sector.

Met name de dienstverlening trekt aan. In de zakelijke dienstverlening is bijvoorbeeld het aantal openstaande vacatures met bijna een kwart toegenomen ten opzichte van 2004. Bij het aantal ingediende vacatures springt met name de gezondheids- en welzijnzorg er met een toename van 44% t.o.v. 2004 positief uit. Maar ook in de industrie is een toename van 8% van ingediende vacatures te zien.

De daling van de werkloosheidcijfers loopt in lijn met de doelen die de Gemeente Maastricht zich had gesteld in haar arbeidsmarktbeleid. De gemeente zoekt actief de samenwerking op met partners aan zowel de werkgevers- als de werknemerskant. Voorbeelden daarvan zijn de Servicepunten Detailhandel en Servicepunten Werk & Bemiddeling. Beide zijn gericht op het activeren van mensen richting de arbeidsmarkt. De Servicepunten Werk & Bemiddeling, die zich in de buurt bevinden, zijn laagdrempelig en werken samen met partners op het gebied van werkgelegenheid, zorg en welzijn. Het servicepunt detailhandel wordt georganiseerd vanuit de FOVM (de federatie samenwerkende ondernemers verenigingen Maastricht) en kijkt vanuit de vraag van de ondernemer naar geschikte kandidaten voor vacatures op het gebied van detailhandel en horeca.
Provincie:
Tag(s):