dinsdag, 19. december 2006 - 15:52

Maatregel stankoverlast Zaanstad van kracht

Zaanstad

Olieoverslagbedrijven in Westpoort hebben van de Provincie Noordholland een maatregel opgelegd gekregen die de stankoverlast voor Zaanstad moet terugdringen. De gemeente Zaanstad kampt met stankoverlast. Omdat er al eerder klachten waren, heeft de provincie overleg gevoerd met olieoverslagbedrijven in Westpoort en daarbij zijn beperkingen tijdens het laden afgesproken bij stankoverlast. Dit heeft de Provincie Noordholland dinsdag bekendgemaakt.

Het vermoeden bestaat dat hier een mogelijke oorzaak ligt. Met de bedrijven is afgesproken dat de snelheid van laden bij stankoverlast gehalveerd wordt. Dit zou tot minder stank moeten leiden. Deze maatregel is op dit moment van kracht. De provincie controleert vandaag of dit afdoende is en of de bedrijven zich aan de afspraak houden.

Mensen die klachten of vragen hebben, kunnen contact opnemen met de Milieuklachtentelefoon van de provincie: (0800) 99 86 734.
Provincie:
Tag(s):