woensdag, 29. november 2006 - 20:11

Maatregelen op Prins Bernhardplein uitgebreid met cameratoezicht

Utrecht

Het Prins Bernhardplein krijgt nog voor de jaarwisseling cameratoezicht. Gemeente Utrecht wil de camera’s snel plaatsen omdat de omvang van de problematiek daartoe aanleiding geeft. Vooral het aantal incidenten onder de noemer overlast van de jeugd is fors toegenomen ten opzichte van 2005. Het grootste deel van de incidenten vond plaats op het Prins Bernhardplein zelf.

Het Prins Bernhardplein maakt met de omringende straten deel uit van het urgentiegebied Zuilen Noordoost. Het is een locatie die al enkele jaren een hotspot is voor overlast, vernieling, autokraak, woninginbraak en straatroof. Het afgelopen jaar is er vanuit politie, gemeente en wijkwelzijnsorganisatie zwaar ingezet op deze locatie. Het eerste halfjaar heeft dit geleid tot goede resultaten en een afname van overlast- en criminaliteitscijfers. De afgelopen maanden is de overlast en het aantal woninginbraken en autokraken echter weer sterk toegenomen. Naast voortzetting van de bestaande aanpak voor het Prins Bernhardplein is er daarom behoefte aan inzet van cameratoezicht. De noodzaak tot cameratoezicht is aangegeven door het wijkbureau Noordwest en de politie Utrecht Noord.

Het is de bedoeling dat de camera’s in principe voor zes maanden worden ingezet. Het toezicht levert een wezenlijke bijdrage aan de integrale aanpak van gemeente, Portes en politie. Het is een welkome en noodzakelijke aanvulling op het bestaande pakket van maatregelen. De verwachting is dat cameratoezicht vanwege de preventieve werking niet alleen de feitelijke overlast zal verminderen maar ook zal bijdragen aan een groter gevoel van veiligheid bij de bewoners.
Provincie:
Tag(s):