dinsdag, 16. mei 2006 - 16:20

magan-@tweedekamer.nl wist Verdonk dit niet of wel?

Den Haag

In een spoeddebat naar aanleiding van de problematiek omtrent Ayaan Hirsi Ali lag de minister van vreemdelingenzaken vandaag zwaar onder vuur. Minister verdonk gaf aan dat zij ware identiteit van Hirsi Ali niet kende voor de uitzending van Zembla. Nadat zij op de hoogte was van de leugen kon zij niet anders, aldus de minister.

Groenlinks kamerlid Femke Halsema confronteerde Verdonk met de naam Magan die Hirsi Ali gebruikte voor haar e-mail correspondentie. Ook hiervan zei Verdonk niet op de hoogte te zijn geweest.

De VVD fractie heeft tijdens het debat een motie ingediend met het verzoek om de 'constatering' van de minister te heroverwegen. Deze motie werd eveneens getekend door het CDA, PvDA, D66 en GroenLinks. De fractievoorzitters van CDA en GroenLinks verzochten tevens de inerne memo's van het naturalisatie verzoek bij de IND openbaar te maken.

De algemene conclusie van de 2e kamer is dat de minister te snel en onzorgvuldig heeft gehandeld.

In het slotpleidooi van Verdonk zegde zij de kamer toe een feitenopsomming van de interne IND-memo's aan de kamer te doen toekomen. Eveneens kon de minister met de motie van de VVD leven, met als kanttekening dat zij zich binnen het kader van de wet en de uitspraak van de Hoge Raad houdt.

‘Dames en heren, ik vertrek vandaag per direct uit de Tweede Kamer zei Hirshi Ali dinsdagmiddag tijdens een persconferentie. 'Ik heb spijt dat ik Nederland zal verlaten, het land wat mij zoveel mogelijkheden heeft gegeven en mijn leven heeft verrijkt, maar ik ben blij dat ik mijn werk kan voortzetten’. Met deze woorden besloot Ayaan Hirsi Ali dinsdag haar persconferentie in Den Haag. Aan haar directe vertrek uit de Tweede Kamer ligt volgens haar het ‘harde oordeel’ van Minister Verdonk ten grondslag.

Ayaan zei 'verbijsterd' te zijn over de brief die ze maandag van Verdonk ontving waarin stond dat zij het Nederlanderschap niet zou hebben verkregen.
Verdonk stelde een onderzoek in na het zien van het televisieprogramma Zembla waarin Ayaan toegaf te hebben gelogen bij het aanvragen van asiel. Hirsi Ali zal beroep aan gaan tekenen tegen Verdonks beslissing.
Provincie:
Tag(s):