woensdag, 19. juli 2006 - 16:44

Malafide klusjesman een maand de cel in

Utrecht

De meervoudige strafkamer bij de rechtbank in Utrecht heeft uitspraak gedaan in de zaak van een 49-jarige man, die verdacht werd van oplichting en verduistering. De man voerde met zijn bedrijf onder andere kleine verbouwingen en verhuizingen uit. Het is in deze zaak tot een strafrechtelijke procedure gekomen nadat een aangever van de politie te horen had gekregen dat het hier een civiele zaak zou betreffen. Door de benadeelde werd het TROS-programma 'Opgelicht' benaderd. Naar aanleiding van dit programma hebben verschillende mensen aangifte gedaan van oplichting. De man stond daardoor terecht voor 23 feiten.

De rechtbank vond niet bewezen dat de verdachte zijn hoedanigheid van bonafide ondernemer, klusjesman, huurder en verkoper valselijk had aangenomen. Op de zitting bleek dat verdachte in géén van de gevallen, waarin hem oplichting werd verweten, helemaal niets had gepresteerd.

Hooguit kon gezegd worden dat hij niet altijd volledig aan zijn verplichtingen had voldaan waardoor er sprake was van een wanprestatie. De rechtbank sprak de man vrij van 22 van de 23 feiten. Slechts in één geval heeft hij zich schuldig gemaakt aan verduistering. Daarvoor legde de rechter hem één maand gevangenisstraf op.
Provincie:
Tag(s):