zaterdag, 1. april 2006 - 10:31

Man licht gemeente Utrecht op

Utrecht

Naar aanleiding van een tip heeft de sociale recherche van de gemeente Utrecht een onderzoek afgesloten naar een 63-jarige bijstandscliënt, die al 18 jaar bijstand ontving. Uit het onderzoek is gebleken dat de man al die jaren zwart werk verrichtte. Daarmee heeft hij voor ruim 100.000 euro gefraudeerd. De gemeente Utrecht heeft direct beslag gelegd op de eigen woning van de man. Zijn uitkering is beëindigd en proces-verbaal wordt opgemaakt.

De man heeft met hulp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Sozawe) eind jaren 80 korte tijd als zelfstandige gewerkt. Hij stopte daarmee wegens gezondheidsklachten. Vanaf die tijd ontving hij bijstand. De man kreeg toen, vanwege de aard van de gezondheidsklachten, ontheffing van de arbeidsplicht.

Uit het onderzoek van de sociale recherche bleek echter dat de man nooit met zijn werkzaamheden is gestopt. De werkzaamheden werden zowel thuis als ambulant uitgevoerd en werden niet gemeld aan Sozawe. Naast zijn uitkering heeft hij dus al die jaren een inkomen gehad, waarmee hij in zijn eigen levensonderhoud had kunnen voorzien.
Provincie:
Tag(s):