dinsdag, 24. januari 2006 - 10:37

Marietje Kessels maakt kinderen weerbaar

Zwolle

De weerbaarheid van kinderen vergroten is het belangrijkste uitgangspunt van het “Marietje Kesselsproject�, een preventieprogramma dat gericht is op kinderen van groep zeven en acht van het basisonderwijs. Uitgangspunt is dat hoe groter de weerstand van de kinderen is, des te kleiner de kans dat ze slachtoffer worden van seksueel misbruik, mishandeling, pesten en andere vormen van machtsmisbruik. Het project leert kinderen zichzelf te beschermen tegen machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag, en het leert ze ook om geen dader te worden.

Dit schooljaar is het Marietje Kesselsproject op diverse basisscholen in Zwolle gegeven. Op basisschool De Klokbeker in Zwolle vindt vrijdag 27 januari de examenles plaats van het project. Ouders zijn daarbij aanwezig. Ook vertegenwoordigers van de gemeente Zwolle wonen de les bij. Wethouder Peter Pot praat na afloop met betrokkenen.

Het totale programma bestaat uit twaalf lessen waarin een combinatie wordt aangeboden van rollenspelen, zelfverdedigingsoefeningen, groepsgesprekken en huiswerkopdrachten.
Het project is seksespecifiek van opzet: jongens en meisjes krijgen gescheiden les, omdat dit het beste aansluit bij de belevingswereld van kinderen, maar zij krijgen wel hetzelfde inhoudelijke programma.
De kinderen leren om voor zichzelf op te komen, aan te geven wat ze wel en niet prettig vinden en rekening te houden met een ander en de invloed van de groep.
De lessen worden gegeven door speciaal daarvoor getrainde preventiewerkers en vinden plaats op de basisschool onder schooltijd. De leerkracht is bij de lessen aanwezig en ook de ouders worden betrokken bij de inhoud van de lessen. Iedere lessencyclus wordt afgesloten met een examen. Tijdens dit examen kunnen de kinderen laten zien welke fysieke en mentale vaardigheden ze hebben geleerd.

In totaal hebben zestig groepen en ongeveer 680 kinderen uit Zwolle meegedaan aan het Marietje Kesselsproject.

De GGD Regio IJssel-Vecht in Zwolle is verantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie van het Marietje Kesselsproject. De uitvoering verzorgt de GGD in samenwerking met HALT IJsselland en Trias Jeugdhulpverlening.
Provincie:
Tag(s):