woensdag, 18. januari 2006 - 10:51

Markermeer-dijken onvoldoende veilig

De Bilt

De Markermeerdijken voldoen niet aan de veiligheidsnorm, met name enkele kunstwerken voldoen niet aan de eisen. Dat blijkt uit het verslag, dat de provincies Utrecht en Noord Holland samen hebben uitgebracht

De waterkeringen ten noorden van de Nederrijn/Lek (inclusief de Prinses Irene- en Beatrixsluizen) op het traject Amerongen- Lekkanaal voldoen in zijn geheel wel aan de gestelde eisen. Voor dit gedeelte is de provincie Utrecht verantwoordelijk. In de Wet op de waterkering is bepaald dat Gedeputeerde Staten elke 5 jaar verslag uitbrengen aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de veiligheid van de dijkringgebieden in hun provincie.
Provincie:
Tag(s):