woensdag, 6. september 2006 - 12:18

Martin Giessen krijgt 'face-lift' van ruim 14.000 euro

Swalmen

De gemeente Swalmen heeft van Gedeputeerde Staten en subsidie van € 14.100,- ontvangen voor revitalisering van de wijk Martin Giessen. Een belangrijk onderdeel van het project is de realisatie van een Brede Maatschappelijke voorziening als kloppend hart binnen de wijk.

Het project sluit aan bij het Provinciale beleidsthema ‘Vitale kernen en buurten’, dat een optimale leefbaarheid in Limburgse kernen en dorpen beoogt. Het project is tevens een pilot van de Ontwikkelingsmaatschappij Sociale Kwaliteit (OSK).

OSK is een experimenteel project van de Provincie Limburg en een onderdeel van het Provinciale thema ‘Vitale kernen en buurten’. OSK wil bezien welke middelen er ter beschikking moeten staan om goede, vaak complexe, leefbaarheidsinitiatieven tot daadwerkelijk uitvoering te krijgen. Daarbij gaat OSK er van uit dat er meer mogelijkheden zijn voor het ondersteunen van initiatieven dan uitsluitend financiën, waarbij wordt gedacht aan kennis, beleidsruimte en bemiddeling.

Het project Wijk Martin Giessen is zo’n goed en complex initiatief dat aansluit op de doelstellingen van het thema ‘Vitale kernen en buurten’. Het is daarom gekozen als pilot project van OSK. Het project Wijk Martin Giessen ontvangt van de Provincie naast subsidie een intensieve begeleiding door het beschikbaar stellen van kennis op het gebied van planeconomie en procesondersteuning.
Provincie:
Tag(s):