woensdag, 13. december 2006 - 10:00

Matige financiële positie voor Limburgse gemeenten

Maastricht

De financiële situatie van de Limburgse gemeenten zal in 2007 weinig veranderen. Vorig jaar klommen de gemeenten voorzichtig uit een financieel dal, maar die vooruitgang is tot stilstand gekomen. Gedeputeerde Herman Vrehen concludeert: ‘Helaas kunnen we ook dit jaar niet in juichen uitbarsten. De financiële situatie was en blijft zwak. Als ik het in een cijfer moet uitdrukken dan kom ik uit op een 6-.’

Het aanhouden van de financiële situatie is af te leiden uit het aantal gemeenten dat in verband met een structureel tekort op hun begroting in 2007 onder preventief toezicht is geplaatst. Het zijn Mook en Middelaar, Simpelveld en Sittard-Geleen. In 2006 stonden deze ook al om dezelfde reden onder preventief toezicht. De vierde preventieve gemeente uit 2006, Hunsel, houdt door herindeling per 1 januari 2007 op te bestaan als zelfstandige gemeente. De herindeling in Midden-Limburg zorgt er ook voor dat de vier nieuwe gemeenten (Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond) onder preventief toezicht staan. Reden hiervoor is dat de nieuwe gemeenten en de nieuw gekozen gemeenteraden op 1 januari 2007 van start gaan. Zij zijn daardoor niet in staat geweest om de begroting 2007 vóór de geldende termijn van 15 november 2006 vast te stellen en in te sturen en vallen daarom onder preventief toezicht.

Door de herindeling heeft Limburg vanaf 2007 nog 40 gemeenten. Hiervan vallen 33 gemeenten in 2007 onder het soepele, repressieve toezicht. Dat betekent dat deze gemeenten door ombuigingen en een wat meevallende algemene uitkering erin geslaagd zijn om een materieel sluitende begroting of meerjarenraming vast te stellen. Maar 2007 wordt ook voor een aantal repressieve gemeenten duidelijk een nog moeilijker jaar vanwege een tekort op de begroting. De Provincie verwacht wel dat tegen het eind van de periode van de meerjarenraming in 2010 de meeste gemeenten een structureel sluitende raming hebben.

Voor de burgers stijgen de lasten volgend jaar licht. Aan onroerend zaakbelasting zijn de eigenaars van woningen gemiddeld 2 à 3% meer kwijt. Het rioolrecht gaat sterker omhoog met een gemiddelde stijging van 4 à 5% en de afvalstoffenheffing neemt gemiddeld tussen de 2 en 3% toe.
Provincie:
Tag(s):