woensdag, 17. mei 2006 - 21:02

Medewerkers Pauropus slopen één kilometer schutting

Zwolle

In de komende twee weken, wordt door de renovatie van 147 woningen, één kilo-meter schutting gesloopt door medewerkers van Pauropus. Deze sloop vindt plaats in de Jan van Riebeekstraat en omgeving. Bijzonder aspect van deze sloop is dat er een uniek samenwerkings-verband is ontstaan tussen opdrachtgever woningcorporatie SWZ en de partners Travers, Scheffer Groep, Van Raalte Hout, de gemeente Zwolle en Pauropus

SWZ heeft de sloop uitbesteed aan de Scheffer Groep. Zij zijn verantwoordelijk voor de sloop van de schuttingen. Zij hebben Pauropus ingezet om de schuttingen te verwijde-ren. De schuttingen worden ontmanteld, om zoveel mogelijk materialen weer te kunnen hergebruiken. Doordat Van Raalte Hout uit Assendorp het sloophout overneemt tegen kostprijs van de inzet van Pauropus, betekent dit dat Pauropus geen kosten in rekening hoeft te brengen. Donderdag 18 mei start de sloop van de schuttingen in de Abel Tas-manstraat.

Het college van burgemeesters en wethouders heeft in het college akkoord aangegeven zich te willen onderscheiden door een zelfbewuste rol, met oog en aandacht voor de rollen van andere partijen met wie de stad wordt gemaakt. Dit initiatief, dat opgepakt is door de verschillende partners is een treffend voorbeeld voor ´Samen voor Zwolle`.
Provincie:
Tag(s):