donderdag, 13. juli 2006 - 15:25

Medewerkers politie bestraft na hypotheek-fraude

Haarlem

De korpsbeheerder van de politie Kennemerland heeft acht medewerkers van de politie Kennemerland disciplinair gestraft. Aanleiding hiervoor is een onderzoek na een aangifte van een verzekeringsmaatschappij tegen een tussenpersoon betreffende het indienen van fictieve rekeningen. Uit het onderzoek is gebleken dat aan ongeveer 40 personen een aanvullende hypotheek is verstrekt voor het verbouwen van de eigen woning.

Op aangeven van de tussenpersoon zijn fictieve rekeningen ingediend om het geld uit een zogenaamd bouwdepot aan de aanvragers ter beschikking te stellen. Daarmee werd het geld in afwijking van de daarvoor geldende hypotheekvoorwaarden ten onrechte eerder aan betrokkenen verstrekt.

Onder de 40 personen bevinden zich acht medewerkers van de politie Kennemerland. Het totale onderzoek is, in opdracht van de hoofdofficier van justitie in Haarlem, onder leiding van een officier van justitie van het parket in Den Haag uitgevoerd in de politieregio Haaglanden. Het Openbaar Ministerie beraadt zich op het verdere strafrechtelijke vervolg in deze zaak.

De medewerkers van de politie wordt verweten dat zij onvoldoende alert zijn geweest op de inhoudelijke manier waarop de hypotheken zijn afgesloten. Zij zijn daarvoor door de korpsbeheerder disciplinair gestraft. De straffen variëren van een formele berisping tot het aanzeggen van voorwaardelijk ontslag. Omdat het hier gaat om privé-gedragingen die geen invloed hebben op het functioneren van de medewerkers is geen van de medewerkers gedurende het onderzoek buiten functie gesteld.
Provincie:
Tag(s):