donderdag, 13. juli 2006 - 10:35

Medisch specialisten voeren functioneringsgesprekken

Deventer

De medisch specialisten van het Deventer Ziekenhuis gaan onderlinge functioneringsgesprekken voeren om tot een hogere kwaliteit van zorgverlening te komen. In veel organisaties is het gebruikelijk dat er periodiek functioneringsgesprekken worden gevoerd. Bij medische specialisten en andere functies met een zekere vorm van autonomie is dat echter geen gewoonte.

De medisch specialisten van het Deventer Ziekenhuis hebben besloten om wel periodiek met elkaar over het functioneren te gaan praten. De insteek van dergelijke gesprekken is om zaken voor het voetlicht te brengen die een specialist uitstekend doet, maar ook een aantal zaken die voor verbetering vatbaar zijn.

De onderwerpen die worden besproken zijn: de kwaliteit van het medisch handelen, de communicatie met personeel en patiënten, de nascholing, het geven van onderwijs, de research en de managementtaken.

Niet alleen de specialist zelf geeft belangrijke input aan dit gesprek: de collega die het functioneringsgesprek met hem of haar voert, verzamelt ook informatie bij personen die al langere tijd nauw met de betreffende specialist samenwerken. Dit kan een verpleegkundige zijn, een laborant, een huisarts, een arts-assistent in opleiding, een doktersassistente enzovoort. In totaal worden per specialist 7 tot 10 personen uit de werkomgeving bevraagd.

De bedoeling van het functioneringsgesprek is om de specialist te stimuleren de kwaliteiten die hij of zij uitstekend beheerst verder uit te bouwen en m.b.t. de belangrijkste punten van verbetering een concreet plan te maken om deze het komende jaar aan te pakken. Ook speciale ambities komen ruim aan bod. Hier wordt een verslag van gemaakt en na één jaar wordt het proces herhaald maar dan door een andere collega.

In het ziekenhuis in Sittard zijn al buitengewoon positieve ervaringen met dit systeem opgedaan. Na een voorzichtige start, waaraan 10 vrijwilligers meededen, bleek het een enorme positieve invloed te hebben op het plezier in het werk, de onderlinge samenwerking en de kwaliteit van de zorgverlening. In enkele jaren heeft de deelname zich als een olievlek uitgebreid en op dit moment doet het grootste deel van de Medische Staf in Sittard mee.
Provincie:
Tag(s):