woensdag, 2. augustus 2006 - 14:19

Meedenken over geluid

Duiven

In de hal van het gemeentehuis staat tot en met 1 oktober 2006 een kleine tentoonstelling over geluid dat veroorzaakt wordt door weg- en railverkeer. Aan de hand van kaarten laat de gemeente zien waar zij de komende jaren haar aandacht op zal richten.

De gemeente Duiven stelt dit jaar namelijk haar nieuwe geluidsbeleid op voor de periode tot 2010 met een doorkijk naar 2015. Via de website www.duiven.nl > Plannen en Projecten > Geluidbeleid 2015 kunnen mensen de zogenaamde geluidskaarten in detail bekijken en een reactie geven.

Samen met de DGMR raadgevende ingenieurs heeft de gemeente uitgezocht welke knelpunten Duiven de komende 10 jaar op het gebied van geluid door weg- en railverkeer kan verwachten. Door deze aandachtspunten goed in beeld te brengen kan de gemeente problemen rond bijvoorbeeld woningen gerichter aanpakken.

Met het nieuwe geluidsbeleid bereidt de gemeente zich voor op een wijziging van de Wet geluidhinder die in oktober/november 2006 in werking treedt. Het nieuwe beleid stelt de gemeente in staat verschillende normen vast te stellen voor verschillende soorten gebieden. Zo mag de gemeente straks bijvoorbeeld in een woon-en werkgebied een andere norm gebruiken dan in landelijk gebied als het gaat om geluid van weg- en railverkeer.

De gemeente staat open voor opmerkingen en nodigt inwoners van Duiven uit om in deze voorbereidende fase hun reactie te geven. De gemeente wil weten of het beeld dat mensen hebben over de geluidssituatie bij hun in de wijk overeenkomt met de inventarisatie die is gemaakt. Kloppen de kaarten? Zijn dit de knelpunten? Mensen kunnen tot 1 oktober 2006 hun reactie op verschillende manieren kenbaar maken:
Door gebruik te maken van het reactieformulier dat bij de tentoonstelling ligt.

Via de mail: geluid@duiven.nl.
Per post: de Gemeente Duiven, Afdeling Milieu en Bouwzaken, Postbus 6, 6290 AA Duiven onder vermelding van ‘geluidsbeleid 2015’.
Provincie:
Tag(s):