zaterdag, 18. februari 2006 - 15:03

Meedenkers gezocht!

Regio

Nu de Provincie Brabant op het punt staat het verkeers- en vervoerbeleid aan te passen, wil zij graag weten wat de Brabander als het meest nijpende mobiliteitsprobleem ziet. De Provincie wil ook weten welke maatregelen uw steun hebben om bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Om daar achter te komen doet de Provincie Brabant een onderzoek.

In 1998 en 2002 ging dat via een schriftelijke enquête. “In 2006 doen we dat anders�, zegt medewerker Wim van Beek. “Het middel is dit keer een enquête via het internet: het Brabantpanel. Aan dit onderzoek kan een grote groep Brabanders meedoen. En aanmelden kan nog tot 1 maart.� Met dit onderzoek wil de Provincie een beeld krijgen hoe Brabanders denken over verkeersveiligheid, bereikbaarheid, kwaliteit van openbaar vervoer en verschillende milieuproblemen in hun provincie.
Het Brabantpanel wordt eveneens gevraagd een oordeel te geven hoe de alternatieve aanduidingen voor bumperkleven overkomen en over ‘intelligente snelheidsinformatie’.

Het Brabantpanel is een initiatief van adviesorganisatie PON in Tilburg. De Provincie betaalt mee aan het panel. Iedere Brabander van 16 jaar of ouder kan zich nog vóór 1 maart aanmelden voor het Brabantpanel en meedoen aan het verkeer- en vervoersonderzoek.

Als u zich later aanmeldt kunt u blijven meedoen aan alle vervolgonderzoeken van het Brabantpanel. Dat houdt in dat u als panellid per jaar 6 tot 12 vragenlijsten per e-mail ontvangt. U kunt zo regelmatig uw mening geven over allerlei maatschappelijke onderwerpen, zoals het nieuwe zorgstelsel, voorzieningen in uw wijk of buurt, sport, cultuur, politiek et cetera; in ieder geval geen commerciële doelen of verkoopdoelen en verkooponderwerpen.

Leden van het Brabantpanel geven regelmatig hun mening over allerlei maatschappelijke onderwerpen, zoals het zorgstelsel of voorzieningen in wijken en buurten. Aanmelden kan via Brabantpanel
Provincie:
Tag(s):