vrijdag, 16. juni 2006 - 8:23

Meedoen voor iedereen

Apeldoorn

Geen verschraling van de zorg, veel aandacht voor kwaliteit en extra steun voor de minima. De gemeente Apeldoorn wil haar beleid voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zoveel mogelijk te baseren op de reeds bestaande voorzieningen in Apeldoorn. Wie hulp nodig heeft, moet hulp krijgen, zo vindt de gemeente Apeldoorn.

In de afgelopen jaren heeft de gemeente, in het kader van wonen, welzijn en zorg, al veel nieuwe dingen gedaan. Daarbij valt te denken aan het ontwikkelen van zorgcirkels, waarmee hulp altijd dichtbij is, of het loket in Het Portaal (zie www.portaalapeldoorn.nl), waar mensen straks al hun vragen op dit gebied kwijt kunnen. Allemaal zaken die de regering met de Wmo graag verwezenlijkt wil zien.

Daarom houdt de gemeente Apeldoorn het huidige voor-zieningenniveau aan en komt zij tegemoet aan de wensen die de inwoners van Apeldoorn hebben. De gemeenteraad mag straks kiezen of er nog extra onderzoek komt naar bijvoorbeeld mantelzorg en of mensen met een minimum-inkomen geen eigen bijdrage meer hoeven te betalen.

De gemeente heeft ervoor gekozen om de Wmo stap voor stap in te voeren. Op 1 januari 2007 zal er daarom niet veel veranderen. Mensen die hulp nodig hebben, bijvoorbeeld een taxiBUS-pas of een aanpassing in huis, kunnen dan nog steeds bij het Zorgloket in Het Portaal terecht.

Nieuw is dat het Zorgloket van de gemeente Apeldoorn, voor mensen die dat nodig hebben, ook huishoudelijke zorg gaat regelen.
Provincie:
Tag(s):