donderdag, 7. september 2006 - 8:58

Meer aandacht voor probleemgezinnen

Den Haag

De provincie Zuid-Holland gaat extra investeren in vroegtijdige zorg voor gezinnen met problemen en vroegtijdige hulp aan jonge kinderen die bescherming nodig hebben. Want hoe sneller de hulp wordt geboden, hoe groter de kansen voor jongeren zijn. Het Bureau Jeugdzorg en de jeugdzorgaanbieders gaan intensiever samenwerken met de consultatiebureaus, de GGD, de jeugdgezondheidszorg en de gemeenten.

Om in de groeiende vraag naar jeugdzorg te voorzien, krijgt de provincie jaarlijks 10 miljoen euro extra van het rijk. Maar Provinciale Staten stellen ook eigen middelen beschikbaar om probleemgezinnen snel te helpen, bijvoorbeeld door de inzet van Thuiszorg. Vanaf 2007 gaat het om jaarlijks 800.000 euro extra voor de vroegtijdige zorg en vroegtijdige hulp. Overigens worden de Zuid-Hollandse wachtlijsten jeugdzorg volgens plan nog in 2006 weggewerkt.
Provincie:
Tag(s):