donderdag, 28. september 2006 - 14:04

Meer Amsterdammers leven in Armoede

Amsterdam

Het aantal Amsterdamse jongeren dat leeft in een minimumhuishouden is gedaald met 1100 tot 39.453. Dit betekent dat nu van alle Amsterdamse jongeren 28,4% opgroeit in een minimumhuishouden. Meer dan een kwart hiervan heeft een Marokkaanse achtergrond.

Marokkaanse jongeren groeien hiermee het vaakst op in een minimumhuishouden, respectievelijk 46% tegen 32% van de overige jongeren met een andere buitenlandse afkomst en 13% van jongeren met een Nederlandse afkomst. Dit blijkt uit de Amsterdamse armoedemonitor 2005.

Het aantal Amsterdammers dat langer moet leven van een minimuminkomen neemt toe. In 2003 leefde 65% van de minimahuishoudens drie jaar of langer van een minimuminkomen. In 2005 is dat aantal gestegen tot 72%. Onder jongeren die opgroeien in een minimumhuishouden is het aantal gestegen tot 71%. In 2003 was dat nog 63% van de gezinnen. Positief is dat het aantal mensen met een minimuminkomen met 1,4 % is gedaald ten opzichte van 2004 tot 141.612 personen.

In 2005 nam het aantal minimahuishoudens onder de 65 met een bijstandsuitkering af met ruim 3000 personen. Tegelijkertijd steeg het aantal huishoudens met een ander inkomen dan bijstand. Hieronder zijn veel werkende armen. Ook het aantal huishoudens met schulden is toegenomen, in 2002 ging het nog om 12% in 2005 is dit gestegen tot 19% van de minimahuishoudens.

De gemeente Amsterdam hoopt met de verhoging van de inkomensgrens voor de gemeentelijke voorzieningen van 105% tot 110% van het wettelijk sociaal minimum de pijn enigszins te verzachten. Het netto jaarinkomen tot 105% van het wettelijke minimum is € 10.181,05 voor een alleenstaande, € 13.069,06 voor een alleenstaande met kinderen en 14.539,90 voor een gezin.

Wethouder Ahmed Aboutaleb laat namens het college van B&W weten dat deze cijfers net als de jaren hiervoor schokkend zijn. Aboutaleb: �Over het inkomensbeleid gaat Den Haag maar, als gemeente doen we wat we kunnen om de pijn zoveel mogelijk te verzachten. Zo hebben we in Amsterdam de rijksbezuinigingen van de afgelopen jaren op het armoedebudget van circa € 15 miljoen uit de gemeentekas gecompenseerd. Maar als ik eerlijk ben dan is het niet meer dan pleisters plakken. Zorgelijk is dat veel kinderen niet de mogelijkheden krijgen om hun talenten te ontwikkelen vanwege de inkomenssituatie thuis. Daarom zetten we ons geld vooral in voor kinderen met zaken als de schoolkostenregeling, reiskostenvergoeding en computers. Hiermee proberen we ervoor te zorgen dat de inkomenssituatie thuis zo min mogelijk een belemmering is voor de schoolcarrière van de kinderen, aldus de wethouder.

In de volgende armoedemonitor gaat het college van B&W de effecten van het gemeentelijk armoedebeleid meten, dit is afgesproken in het collegeakkoord.
Provincie:
Tag(s):