vrijdag, 23. juni 2006 - 15:59

Meer geld beschikbaar voor kinderopvang

Den Haag

Ouders krijgen vanaf 1 januari 2007 een hogere overheidsbijdrage voor de kosten van kinderopvang. De verhoging van de overheidsbijdrage komt in de plaats van de huidige (niet verplichte) werkgeversbijdrage. Dit gebeurt omdat te veel werknemers geen of geen volwaardige bijdrage ontvangen van de werkgever. Voor deze werknemers wordt kinderopvang dus goedkoper. Voor alle betrokkenen wordt kinderopvang een stuk eenvoudiger. De ministerraad heeft op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hiermee ingestemd.

Bij invoering van de Wet kinderopvang (per 1 januari 2005) ging het kabinet ervan uit dat in 2008 voor minstens negen op de tien werknemers een volwaardige werkgeversbijdrage (een zesde van de kosten van kinderopvang voor alle kinderen tot 12 jaar) beschikbaar zou zijn. Uit onderzoek naar de stand van de werkgeversbijdragen per 1 mei 2006, blijkt dat 35,3 procent in het geheel geen of geen volwaardige bijdrage krijgt.

Na overleg met werkgevers en werknemers op 21 juni 2006, is minister De Geus tot de conclusie gekomen dat het niet reëel is te verwachten dat in 2008 voor minstens 90 procent van de werknemers een volwaardige regeling geldt. De ministerraad is daarom akkoord gegaan met een wetsvoorstel om de vrijwillige werkgeversbijdrage te vervangen door een verhoging van de overheidsbijdrage en de kosten hiervan om te slaan over alle werkgevers.
Categorie:
Tag(s):