donderdag, 31. augustus 2006 - 9:45

Meer geld voor minima, meer controle op fraude

Nijmegen

De gemeente Nijmegen geeft mensen met een minimuminkomen meer kans om aan maatschappelijke activiteiten deel te nemen.Daarvoor komt er een schoolfonds. Aan de andere kant gaat de gemeente misbruik van bijstandsregelingen intensiever opsporen en aanpakken.

Dat levert in 2007 naar verwachting een fraudebesparing van 1,3 miljoen euro op en een daling van het aantal mensen met een bijstandsuitkering. Geld dat is bedoeld om minima te ondersteunen moet alleen terecht komen bij mensen die er recht op hebben.

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat alle Nijmegenaren kunnen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. Daarom gaat de gemeente minima met kinderen op de middelbare school meer steunen. Uit onderzoek blijkt dat juist deze groep voor veel extra kosten staat. De ouders bezuinigen daardoor vaak op schoolactiviteiten. Voor kinderen uit die gezinnen is dat nadelig, zowel voor hun positie op school als voor hun kansen in de toekomst. Met de instelling van een schoolfonds willen burgemeester en wethouders juist deze kinderen een steuntje in de rug geven. Gezinnen met een minimuminkomen (met als grens 120% van bijstandsniveau) kunnen voor activiteiten als excursies en schoolkampen jaarlijks 100 euro per kind declareren. Vanaf half september kunnen ouders een aanvraag doen voor deze tegemoetkoming in de kosten.

Het sociaal beleid is kostbaar. Het is daarom belangrijk dat dit geld alleen terecht komt bij de mensen die er recht op hebben. Misbruik tast het maatschappelijke en financiële draagvlak van het beleid aan. Minima hebben daarvan het meeste last. De gemeente verscherpt daarom de inzet op het opsporen en aanpakken van bijstandsfraude. Bij aanvraag van een bijstandsuitkering zal voortaan standaard een huisbezoek plaatsvinden om gegevens te toetsen. En om te controleren of mensen rechtmatig een uitkering ontvangen, moeten zij sinds kort maandelijks een statusformulier insturen. Deze maatregel is al per 1 juli 2006 ingevoerd en wordt voortgezet. Indien er aanwijzingen van fraude zijn, zal nader onderzoek en huisbezoek plaatsvinden. Ook krijgen jaarlijks zo'n 350 bijstandsontvangers via een steekproef te maken met uitgebreid gegevensonderzoek, zoals vergelijking van bestanden en mogelijk huisbezoek. De gemeente verwacht met deze aanpak van fraude netto 1,3 miljoen euro te besparen.

De praktijk wijst uit dat handhaving loont. In 2005 en de eerste helft van 2006 is in Nijmegen 3,3 miljoen euro aan fraude met bijstands-uitkeringen opgespoord. Bij 28% van de aanvragen voor bijstand in deze periode was een vermoeden van fraude. Na onder andere huisbezoek bleek tweederde van die vermoedens te kloppen en werd geen uitkering toegekend. Met het stopzetten van uitkeringen wegens fraude is 1,8 miljoen euro bespaard op de uitgaven.
Provincie:
Tag(s):