donderdag, 29. juni 2006 - 12:55

'Meer kans op borstkanker bij nachtelijk werk'

Den Haag

Vrouwen die jarenlang langdurig nachtwerk doen lopen meer kans op borstkanker. Dit blijkt uit een Amerikaans onderzoek dat de Gezondheidsraad vandaag als advies zal overhandigen aan de staatssecretaris Henk van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Of langdurig nachtwerk een veroorzaker is van borstkanker is daarmee echter niet aangetoond. Nader onderzoek is nodig om na te gaan of er sprake is van oorzaak en gevolg. Op dit moment is er geen reden om vrouwen die langdurig nachtwerk doen extra te screenen.

Onderzoek in de Verenigde Staten, onder verpleegkundig personeel, gaf aanwijzingen dat na ten minste twintig of dertig jaar nachtwerk werk er bij hen ongeveer anderhalf keer zo vaak borstkanker voorkwam dan bij verpleegkundigen die niet in nachtdienst werkten. Deze beperkingen betekenen dat het gevonden verband op dit moment niet als oorzakelijk aangemerkt kan worden. Daarvoor is nog te veel onduidelijk. Ook ontbreekt vooralsnog bewijs voor een mechanisme dat het gevonden verband zou kunnen verklaren. Nader onderzoek is dan ook nodig.

Dat onderzoek moet niet alleen gericht zijn op de aantallen ziektegevallen bij vrouwen die nachtwerk doen, maar ook op een mogelijke verklaring.
Categorie:
Tag(s):