maandag, 9. oktober 2006 - 22:19

Meer klachten stankoverlast voor Milieudienst Rijnmond

Rotterdam

De meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond heeft in de maand september 726 stankklachten behandeld. Dat zijn er 149 meer dan het maandgemiddelde over de afgelopen vijf jaar. Vorig jaar september behandelde de meldkamer 777 stankklachten.

Vanaf zondagavond 10 september tot in de morgen van 13 september ontving de meldkamer bijna vijftig stankklachten uit het hele Rijnmondgebied over een brand-, olie- en chemische lucht.

Omdat het stabiele weer met weinig wind een aantal dagen zou aanhouden, werd code 1 uitgegeven. Dat is een voorwaarschuwing aan de industrie. Bedrijven moeten de actuele verlading van stinkende producten aan de DCMR opgeven.

De meldkamer ontving op 14 september 46 klachten, voornamelijk uit Vlaardingen en Schiedam, over een chloorachtige lucht. De uitrukdienst en chemisch advies van de DCMR hebben in het klachtengebied uitgebreid onderzoek gedaan, maar de oorzaak was niet te achterhalen. Weinig en variabele wind bemoeilijkte het bepalen van de stankbron.

In de middag en avond van 22 september kwamen bij de meldkamer 103 klachten binnen over een rottingslucht en meststank. De meeste klachten kwamen uit Spijkenisse en enkele uit Hoogvliet, Schiedam en Poortugaal. De uitrukdienst constateerde dat de mestlucht uit de Hoekse Waard kwam, waar op verschillende percelen mest werd uitgereden. Hoewel het injecteren van de mest volgens de regels gebeurde, veroorzaakte dit toch stankoverlast.

Alle andere stankklachten die in september binnenkwamen, zijn hier niet beschreven, maar werden wel behandeld. Deze klachten zijn weliswaar groot in aantal, maar op te delen in kleinere aantallen per bedrijf, of ze zijn toe te schrijven aan een bepaald industriegebied, omdat bij de klachten geen bedrijf werd gevonden dat de overlast heeft veroorzaakt.
Provincie:
Tag(s):