donderdag, 2. maart 2006 - 21:21

Meer leerlingen met diploma van school

Roermond

Vorige week woensdag hebben schoolbesturen en gemeenten uit de regio Noord- en Midden-Limburg een intentieverklaring ondertekend waarin ze hebben afgesproken ernaar te streven meer leerlingen met een diploma van school te laten gaan. De samenwerking werd in Roermond ondertekend door de schoolbesturen van het Voortgezet Onderwijs in Noord- en Midden-Limburg, het Regionaal Opleidingen Centrum Gilde Opleidingen en de gemeenten Echt-Susteren, Weert, Roermond, Venlo en Venray.

Een belangrijke stap is om het huidige voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VMBO-t, HAVO en VWO voor volwassenen), dat nu ondergebracht is bij Gilde Opleidingen, over te dragen naar scholen voor voortgezet onderwijs in Noord- en Midden Limburg. Hiertoe hebben de schoolbesturen onderling een samenwerkingsovereenkomst getekend. De intentieverklaring biedt als voordeel dat gemeenten en de onderwijsinstellingen nu behalve over de schoolvoorzieningen ook over de onderwijsinhoud gaan praten.

Centrumgemeenten, ROC en Voortgezet Onderwijs in Noord en Midden-Limburg hebben uitgesproken dat ze gezamenlijk willen zorgen voor een passend aanbod voor dreigende schoolverlaters. Wat betreft 16 en 17 jarigen neemt het voortgezet onderwijs de eindverantwoordelijkheid op zich. Enerzijds door zoveel mogelijk leerlingen binnenboord te houden en anderzijds door voor bepaalde leerlingen (doubleurs, uitvallers en leerlingen die deelcertificaten willen halen) aanbod in te kopen bij ROC Gilde. Voor 18+ers subsidiëren de gemeenten trajecten bij het vavo-onderwijs van ROC Gilde. Hiermee wordt bewerkstelligd dat steeds meer jongeren mét een diploma op zak de school verlaten.
Provincie:
Tag(s):