dinsdag, 28. maart 2006 - 19:03

Meer misstanden op de illegalenboot

Rotterdam

Na de publicatie van het artikel Undercover op de illegalenboot in VN van vorige week, waarin het verslag van Robert van de Griend die twee weken undercover als bewaker werkte op een detentieboot in Rotterdam, is opstand uitgebroken onder de gevangenen. Uit protest tegen het strenge regime zijn gedetineerden op de Reno twee dagen in hongerstaking gegaan.

Zo melden gedetineerde illegalen deze week in Vrij Nederland. Op woensdag 28 maarten weigeren zij de luchtkooi te verlaten. Ze overhandigen een afdelingshoofd een brief waarin o.a. een meer humane behandeling en een maximale detentieduur van drie maanden wordt geëist.

Deze week zijn er méér felle reacties op het artikel. In het stuk 'Als de situatie niet verbetert, moeten de boten maar dicht' bevestigen gevangenen en hun familieleden, bewakers en ex-bewakers, asieladvocaten en vluchtelingenorganisaties het beeld dat de situatie op de detentieboot inhumaan en onveilig is, en dat het personeel van toeten noch blazen weet.

Ook is er meer aandacht voor het onderzoek naar de misstanden op de detentieboot. VN meldt dat maar liefst drie onderzoeken zullen worden verricht, door de Inspectie voor de Sanctietoepassing, de Raad van Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming en de Commissie van Toezicht. Maar het is zeer de vraag of de onderzoeken iets opleveren. Uit interviews die Vrij Nederland hield met betrokkenen, blijkt dat:
- de onderzoekers slechts een uur om de tafel gaan zitten met een klein groepje gevangenen. Deze zullen door de directie van de boot worden geselecteerd;
- de competentie van de bewakers niet zal worden gecontroleerd;
- uitsluitend zal worden bekeken of de regels van Justitie zijn nageleefd. De regels zelf zullen niet ter discussie worden gesteld.

Uit onderzoek van Vrij Nederland blijkt o.a. dat:
- minister Donner eerdere evaluaties over de detentieboot in de wind heeft geslagen;
- bewakers op de boot in de veronderstelling zijn dat alle gevangenen een criminele achtergrond hebben. Bovendien weten de bewakers niets over de medische of psychische toestand van de gevangenen;
- illegale vreemdelingen in Nederland nagenoeg geen mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen over hun detentie.

Niettemin verklaarde minister Donner nog op 2 maart tegenover TV Rijnmond: 'Het is voor degenen die er zitten helemaal niet zo'n ongemakkelijke accomodatie, vergeleken bij de alternatieven die er zijn.'
Provincie:
Tag(s):